Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Το φάντασμα του καλοκαιριού 3/The ghost of summer 3 (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Το φάντασμα του καλοκαιριού 2/The ghost of summer 2 (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Το φάντασμα του καλοκαιριού 1/The ghost of summer 1 (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Αρεόπολη, Λακωνία, 3/Areopolis, Peloponnese, Greece 3 (Nikon D3, Nikkor 28-300mm)
Αρεόπολη, Λακωνία, 2/Areopolis, Peloponnese, Greece 2 (Nikon D3, Nikkor 28-300mm)
Αρεόπολη, Λακωνία, 1/Areopolis, Peloponnese, Greece 1 (Nikon D3, Nikkor 28-300mm)

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017