Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Ακτίνα ελπίδας/Ray of hope (Nikon D3, Nikkor 28-300mm)
Ηχώ από μέρες που πέρασαν/Echoes of days passed (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Θέα στο παρελθόν 2/View to the past 2 (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Θέα στο παρελθόν/View to the past (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Παλιά και ξεχασμένα/Old and in the way (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)
Περασμένα μεγαλεία/Old glory (Nikon D3, Nikkor 28-300mm)
Ευάερο και ευήλιο/Open to the sky (Nikon D4s, Nikkor 10-24mm)